SHFLETO KATEGORITË E

Njësi furnizimi

Njësitë e shpërndarjes kryejnë funksionin e furnizimit të qarqeve të sistemit ngrohës dhe ftohës. Njësitë mund të jenë të drejtpërdrejta ose të pajisura me një valvul përzierëse (termostatike ose të motorizuar) për kontrollimin e temperaturës së mediumit të dërguar në sistem.