SHFLETO KATEGORITË E

Valvula përzierës termostatikë

Valvula përzierëse termostatike përdoret në sistemet që përdorin ujë të nxehtë shtëpiak. Funksioni i tij është që të ruajë temperaturën konstante të ujit të përzier të furnizuar tek përdoruesi në vlerën e konfiguruar, pavarësisht ndryshimeve në lidhjet e furnizimit me ujë të ngrohtë dhe të ftohtë në hyrje.