SHFLETO KATEGORITË E

Pajisje të kontrollit të presionit diferencial

Valvulat rregulluese mund të përdoren në qarqe të mbyllura të sistemeve të ngrohjes dhe ftohjes, për të kontrolluar prurjen (valvulat me dy drejtime) dhe për të kontrolluar temperaturën duke përzier mediumin e qarkut kryesor me mediumin kthyes të sistemit (valvula me tre drejtime) për t’i mundësuar temperaturën e dëshiruar të fluksit përdoruesit.