SHFLETO KATEGORITË E

Tlakové redukční ventily

Valvulat e reduktimit të presionit janë pajisje që kur instalohen në nj sistem privat hidraulik privat, reduktojnë dhe stabilizojnë presionin hyrës nga rrjeti i ujit. Në përgjithësi, presioni hyrës është shumë i lartë dhe i ndryshueshëm në mënyrë që sistemet shtëpiake të funksionojnë si duhet.