Informacione për shoqërinë

EMRI I SHOQËRISË:  CALEFFI S.P.A.

SELIA E REGJISTRUAR: Strada Regionale 229 n. 25, 28010  Fontaneto d'Agogna (NO)

NIPT-i: 04104030962

NUMRI REA: NO-220077

KAPITALI I AUTORIZUAR: 6.000.000 € fully paid