SHFLETO KATEGORITË E

Pajisje balancimi statik

Valvulat balancuese statike janë pajisje hidraulike që përdoren për rregullimin me saktësi të shpejtësisë së fluksit të mediumit termik që furnizon terminalet në një sistem manualisht.