SHFLETO KATEGORITË E

Valvulat dhe aksesorët për radiatorët

Për të garantuar kushtet e përshtatshme termike brenda dhomave, është e rëndësishme të kontrolloni kapacitetin e ngrohjes së radiatorëve. Valvulat rregulluese termostatike dhe të prurjes përdoren për menaxhimin optimal të fluksit të energjisë termike për secilin terminal. Sistemet termo-rregulluese të ambientit përdoren për të menaxhuar nxehtësinë sipas kërkesave të çdo përdoruesi.

Section_3_fullscreen.png