SHFLETO KATEGORITË E

Matës i drejtpërdrejtë i nxehtësisë

Matësi i nxehtësisë së drejtpërdrejtë është i përshtatshëm për të matur konsumin e nxehtësisë në godinat e banimit dhe mund të masë energjinë e përdorur si në modalitetin e ngrohjes, ashtu edhe atë të ftohjes.