SHFLETO KATEGORITË E

Modulet e përdoruesit PLURIMOD

Moduli i përdoruesit PLURIMOD® EASY bën rregullimin termik dhe matjen e konsumit për ngrohjen/ftohjen dhe për ujin e nxehtë dhe të ftohtë shtëpiak.