SHFLETO KATEGORITË E

Ndarësit e papastërtive për sistemet e kaldajave të montuara në mur

Separatori i papastërtive nën boiler ndan papastërtitë që qarkullojnë brenda qarqeve të mbyllur të sistemeve të boilerëve të montuar në mur, që mund të përmbajnë rërë dhe copëza ndryshku. Versionet e pajisura me një magnet janë projektuar për ndarjen e papastërtive prej hekuri.