SHFLETO KATEGORITË E

Grupe sigurie për sistemet e ujit shtëpiak

Njësitë e sigurisë përdoren për të mbrojtur boilerët e ujit të nxehtë në sistemet e ujit shtëpiak.