SHFLETO KATEGORITË E

Pajisje për parandalimin e kthimit të rrjedhës

Pajisje të krijuara për të parandaluar ndotjet nga kthimi i rrymës së ujit të rrjetit.