Pajisje shkarkimi për parandaluesit e kthimit të fluksit, të serive 574 dhe 575.

Shko te
59978.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Pajisje shkarkimi për parandaluesit e kthimit të fluksit, të serive 574 dhe 575.

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Shënim Përdorimi
Modele 3D
Teksti i tenderit
Pajisje shkarkimi për parandaluesit e kthimit të fluksit, të serive 574 dhe 575.
SCIP code
46723c83-d061-4e11-bd76-5bfdafd6e114
Modele 3D
Teksti i tenderit
Pajisje shkarkimi për parandaluesit e kthimit të fluksit, të serive 574 dhe 575.
SCIP code
6d4d768c-0513-4ee2-adc3-afb9b3145532
Modele 3D
Teksti i tenderit
Pajisje shkarkimi për parandaluesit e kthimit të fluksit, të serive 574 dhe 575.
SCIP code
6d4d768c-0513-4ee2-adc3-afb9b3145532
Modele 3D
Teksti i tenderit
Pajisje shkarkimi për parandaluesit e kthimit të fluksit, të serive 574 dhe 575.
SCIP code
6d4d768c-0513-4ee2-adc3-afb9b3145532

Aplikimet

Caleffi Rep Locator
Caleffi Rep Locator