SHFLETO KATEGORITË E

Rregullatorët e temperaturës, termostatet dhe krono-termostatet

Këto pajisje mund të konfigurohen dhe të programohen për menaxhimin e komponentëve të tjerë në sistem, si valvulat zonale, valvulave rregulluese ose valvulat e kontrollit, për të garantuar komoditet dhe kursim të energjisë.