SHFLETO KATEGORITË E

Enë zgjerimi

Enët zgjeruese janë pajisje të projektuara për të akomoduar rritjen e volumit të ujit për shkak të rritjes së temperaturës së tij, si në sistemet ngrohëse, ashtu edhe në sistemet e prodhimit të ujit të nxehtë shtëpiak. Ato përdoren gjithashtu si pus hidro-pneumatik në sistemet e shpërndarjes së ujit shtëpiak.