SHFLETO KATEGORITË E

Manifolda me shpërndarje të dyfishtë

Kolektorët e dyfishtë përdoren zakonisht për shpërndarjen e mediumit termik në sistemet e ngrohjes dhe ftohjes.