the caleffi green mobile
The Caleffi Green
KOMPANIA

The Caleffi Green

The Caleffi Green

Caleffi Green është një projekt i mbështetur fuqishëm nga Presidenti ynë Marco Caleffi.

Ky projekt u konceptua me qëllim të ndërgjegjësimit për rolin që ne të gjithë mund të luajmë dhe si mund të kontribuojmë në zhvillimin e qëndrueshëm.

Për ne, qëndrueshmëri nënkupton sigurimin e mirëqenies mjedisore, sociale dhe ekonomike për brezat e ardhshëm duke kombinuar komoditetin termik dhe kursimet e ujit dhe energjisë, të cilat garantohen nga produktet tona.

 

 

The Caleffi Green in numbers
100%
Rikuperimi i paketimit të polietilenit në hyrje
100%
Polietileni për paketim në dalje
98%
U gjet skrap plastik
The Caleffi Green Our commitment
Angazhimi ynë

Në vitet e fundit, ne kemi zgjedhur të mbajmë një zinxhir të shkurtër furnizimi: në fakt, sot, 98.7% e lëndëve të para të përdorura për prodhimin e produkteve Caleffi vijnë nga Evropa dhe 85% ekskluzivisht nga Italia.

Kjo zgjedhje e vetëdijshme na lejon të monitorojmë drejtpërdrejt dhe vazhdimisht furnitorët tanë, të reduktojmë ndjeshëm emetimet e CO2 dhe të sigurohemi që të mos i marrim materialet tona nga vendet ku puna njerëzore nuk vlerësohet, respektohet dhe zhvillohet.

The Caleffi Green
Qëndrueshmëria sipas Caleffi

Jemi të vetëdijshëm për faktin se inovacioni nuk mjafton për të ecur në hap me kërkesat e tregut: ne duhet të marrim përgjegjësi për zgjedhjet që bëjmë, të cilat prekin të gjithë palët e interesuara dhe territorin. Qëndrueshmëria tani është bërë një koncept i prekshëm, i miratuar gjerësisht dhe ndryshimi nuk është vetëm i nevojshëm dhe i pashmangshëm, por po kërkohet nga shumë njerëz.

Në vitin 2015, Axhenda e KB 2030 përcaktoi një kurs për zhvillimin e qëndrueshëm global dhe gjithnjë e më shumë konsumatorë po shpërblejnë përpjekjet e bëra nga kompanitë për të zbatuar politika që synojnë arritjen e këtyre qëllimeve.

Sustainability_report_800x800.jpg
Sustainability report