SHFLETO KATEGORITË E

Valvula përzierëse rregullatore

Valvulat përzierëse rregullojnë sistemin qendror të ngrohjes duke përzier ujin dalës të boilerit me ujin e kthyer nga sistemi, për të përftuar temperaturën e dëshiruar të fluksit në pikën e përdorimit.