SHFLETO KATEGORITË E

Pajisje të balancimit dhe kontrollit dinamik

Valvulat balancuese dinamike ruajnë shpejtësinë e fluksit të mediumit termik në nivel konstant, edhe kur kushtet e presionit diferencial ndryshojnë në qarkun hidraulik ku janë instaluar. Ato përdoren për të balancuar automatikisht qarkun hidraulik për të garantuar shpejtësinë e fluksit të projektuar në çdo terminal.