PRETRAŽITE KATEGORIJE

Aktuator za jedinice i regulacijske ventile

Dinamički balansirajući ventili održavaju brzinu protoka toplinskog medija na konstantnoj razini, čak i kada se uvjeti diferencijalnog tlaka razlikuju u hidrauličkom krugu u kojem su instalirani. Koriste se za automatsko balansiranje hidrauličkog kruga kako bi se osigurala projektna brzina protoka u svaki terminal.