PRETRAŽITE KATEGORIJE

Navijak

Za prekidanje i prilagođavanje toplinskog sredstva na radijatorima u sustavima grijanja i hlađenja obično se upotrebljavaju zaporni ventili.