Privatnost

UVOD

U skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu: „Uredba“), ovdje navedene informacije opisuju načine obrade osobnih podataka korisnika koji posjećuju web-mjesto www.caleffi.com.).
Ove se informacije ne odnose na druga web-mjesta, stranice ili usluge na mreži dostupne putem hipertekstualnih poveznica koje mogu biti objavljene na web-mjestima, ali upućuju na resurse izvan domene.
Obrada osobnih podataka temelji se na načelima zakonitosti, točnosti i transparentnosti, ograničenja svrhe i pohrane, smanjenja količine podataka, točnosti, cjelovitosti i pouzdanosti, radi zaštite privatnosti i prava ispitanika.

VODITELJ OBRADE

Voditelj obrade je društvo Caleffi S.p.A. sa sjedištem na adresi Strada Regionale 229 br. 25, 28010 – Fontaneto d'Agogna (NO).

SVRHA, PRAVNA OSNOVA I KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke navedene na ovom web-mjestu obrađuje vlasnik kako bi olakšao kontakt s vlastitom strukturom na temelju privole zainteresiranih strana koja se pojavljuje nakon dobrovoljne navigacije po web-mjestu i legitimnog interesa samog vlasnika za upravljanje web-mjestom na djelotvoran i siguran način.

Podaci o navigaciji

Računalni sustavi i softverski postupci koji se upotrebljavaju za rad ovog web-mjesta prikupljaju određene osobne podatke tijekom uobičajenog rada čiji se prijenos podrazumijeva pri korištenju internetskih komunikacijskih protokola. Navedene se informacije ne prikupljaju radi pridruživanja identificiranim zainteresiranim stranama, ali bi mogle, zbog same prirode tih informacija, omogućiti identifikaciju korisnika putem obrade i pridruživanja podacima trećih strana. Ova kategorija podataka obuhvaća IP adrese ili nazive domena računala koje upotrebljavaju korisnici koji se povezuju na web-mjesto, URI (jedinstveni identifikator resursa) adresa traženih resursa, vrijeme slanja zahtjeva, način na koji se zahtjev šalje poslužitelju, veličinu datoteke dobivene kao odgovor, brojčani kôd koji označava status odgovora poslužitelja (uspješno, pogreška itd.) i druge parametre u vezi s operativnim sustavom i IT okruženjem korisnika.
Navedeni se podaci upotrebljavaju isključivo radi dobivanja anonimnih statističkih informacija o korištenju web-mjestom i provjeravanja pravilnosti rada te se brišu odmah nakon obrade. Podaci bi se mogli uporabiti za utvrđivanje odgovornosti u slučaju mogućih računalnih zločina usmjerenih protiv web-mjesta: osim ove mogućnosti, podaci o web-kontaktima trenutačno ne traju dulje od vremena koje je potrebno za postizanje navedenih ciljeva.

Podaci koje korisnik dobrovoljno daje

Neobvezno, eksplicitno i dobrovoljno slanje poruka e-pošte na adrese navedene na ovom web-mjestu podrazumijeva naknadno prikupljanje adrese pošiljatelja, potrebne za odgovaranje na zahtjeve, kao i drugih osobnih podataka sadržanih u poruci.
Specifične informacije objavljuju se ili prikazuju na stranicama web-mjesta koje su izrađene za određene usluge na zahtjev.
Osim onoga što je propisano za podatke o navigaciji, korisnik može dobrovoljno dati osobne podatke putem obrazaca na web-mjestu ili na neki drugi način koji je naznačen za slanje informativnog materijala ili druge komunikacije. U nekim je modulima moguće istaknuti informacije koje su neophodne za pružanje tražene usluge, a čije je prikupljanje neobvezno.
Uskraćivanje važnih informacija onemogućuje dobivanje onoga što se traži.

KOLAČIĆI
Za više informacija o uporabi kolačića na ovom web-mjestu pogledajte pravila o kolačićima.

PRIMATELJI, DIJELJENJE PODATAKA I PRIJENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE
Interno osoblje društva Caleffi S.p.A. (voditelj obrade) izvodi postupke obrade podataka u oblicima i na načine koji jamče logičku, fizičku sigurnost i povjerljivost vaših osobnih podataka pomoću IT alata i platformi koje stavlja na raspolaganje bilo koji izvršitelj obrade.

PRAVA ZAINTERESIRANIH STRANA
The processing operations are implemented with forms and methods such as to guarantee the logical, physical security and confidentiality of your personal data, by the internal staff of Caleffi S.p.A. (Data Controller), also through the use of IT tools and platforms placed available from any Data Processors.

RIGHTS OF THE INTERESTED PARTIES
U skladu s člankom 13. stavkom 2., točkama b), c) i d) Uredbe (EU) 2016/679, ispitanici na koje se odnose osobni podaci imaju pravo u svakom trenutku dobiti potvrdu o postojanju ili nepostojanju takvih podataka te znati njihov sadržaj i podrijetlo, provjeriti njihovu točnost ili zatražiti njihovu integraciju ili ažuriranje, odnosno ispravak (članci 15. i 16.).
U skladu s člankom 17., 18. i 19. navedene Uredbe, ispitanik ima pravo zatražiti ukidanje, ograničenje obrade te se protiviti obradi tih podataka iz opravdanih razloga.
Za više informacija ili ostvarivanje prava dodijeljenih Uredbom GDPR obratite se timu društva Caleffi za zaštitu privatnosti putem adrese e-pošte: privacy@caleffi.com

PRAVO NA PRITUŽBU
Zainteresirane osobe koje smatraju da je obrada osobnih podataka koji se odnose na njih, izvedena putem ovog web-mjesta, u suprotnosti s odredbama Uredbe, imaju pravo podnijeti pritužbu talijanskom tijelu za zaštitu podataka („Garante“) u skladu s člankom 77. Uredbe ili pravo na učinkoviti pravni lijek (članak 79. Uredbe).

UVOD

U skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/679 (GDPR) naše društvo obrađuje osobne podatke u skladu s načelima zakonitosti, poštenja, transparentnosti, ograničavanja svrhe i ograničenja pohrane, smanjenja količine podataka, točnosti, cjelovitosti i povjerljivosti.

VODITELJ OBRADE

Voditelj obrade je društvo Caleffi S.p.A. sa sjedištem na adresi 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO).

SVRHA, PRAVNA OSNOVA I KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA

Podaci se obrađuju u svrhu slanja informacija, komunikacija i materijala trgovačke, tehničke ili promotivne prirode koji se odnose na naše proizvode, aplikacije i usluge, uključujući biltene koji se šalju pomoću automatiziranih (e-pošta, tekstne poruke itd.) ili drugih instrumenata (uobičajena pošta).

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je privola za obradu.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke koji se mogu sastojati od identifikacije kao što su ime i prezime, naziv trgovačkog društva, poštanska adresa, adresa e-pošte, broj kućnog telefona i/ili broj mobilnog telefona, identifikacijski broj, samoproglašena stručna ili poslovna kategorija.

DIJELJENJE PODATAKA I PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Osobni podaci mogu se dijeliti u svrhe navedene u odjeljku 3. u prethodnom tekstu s osobama koje smo ovlastili za obradu osobnih podataka u vezi s radnjama koje su strogo nužne za slanje trgovačkih informacija, biltena itd.

ZADRŽAVANJE OSOBNIH PODATAKA

Naše društvo nastavlja obrađivati dostavljene osobne podatke sve do povlačenja privole; možete ostvariti pravo na povlačenje privole u skladu s uputama ili pisati na adresu navedenu u nastavku.

PRAVA ISPITANIKA

U skladu s člankom 13. stavkom 2., točkama b), c) i d) Uredbe (EU) 2016/679, možete se obratiti voditelju obrade da biste ostvarili sljedeća prava u vezi s obradom osobnih podataka:

 • pravo na pristup (članak 15.);
 • pravo na ispravak (članak 16.);
 • pravo na brisanje (članak 17.);
 • pravo na ograničenje (članak 18.);
 • pravo na prenosivost podataka (članak 20.);
 • pravo na prigovor (članak 21.);
 • pravo na pritužbu nadzornom tijelu (članak 77.);
 • pravo na povlačenje privole u slučajevima navedenima u članku 6. stavku 1. točki a) ili članku 9. stavku 2. točki a)

Za više informacija ili ostvarivanje prava dodijeljenih Uredbom GDPR obratite se timu društva Caleffi za zaštitu privatnosti putem sljedeće adrese e-pošte: privacy@caleffi.com

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA Članak 13. Uredbe EU 2016/679

U skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/679 pružaju vam se sljedeće informacije o obradi vaših osobnih podataka koja će započeti nakon što ispunite ovaj obrazac i pošaljete zahtjev.
Voditelj obrade je društvo Caleffi S.p.A. sa sjedištem na adresi Strada Regionale 229 br. 25, 28010 – Fontaneto d'Agogna (NO) i možete mu se obratiti putem adrese e-pošte: info@caleffi.com.
Nakon što pružite privolu za obradu osobnih podataka, podaci koje ste unijeli u obrazac upotrijebit će se u sljedeće svrhe:

 • davanje informacija o našim proizvodima ili odgovaranje na pitanja
 • slanje brošura;
 • slanje tehničkih datoteka;
 • eventualno i slanje biltena.

Navedene svrhe bit će obrađene nakon vašeg neobaveznog davanja privole na načine prikazane na stranici o prikupljanju podataka.
Podsjećamo da su traženi podaci obavezni jer su nužni za pružanje traženih usluga ili odgovaranje na zahtjeve; stoga se zahtjev ne može obraditi ako nisu dani traženi podaci.
O podacima koje dostavite izvješćuju se operateri voditelja obrade koji su uključeni u isporuku traženih usluga ili tehničko upravljanje web-mjestom (samo u slučajevima kada je to potrebno) i sve druge treće strane uključene u obavljanje istih radnji kao i izvršitelji obrade.
li regulatornih obveza mogu se pohraniti u posebne arhive samo onoliko dugo koliko je to strogo potrebno za navedene svrhe.
Podsjećamo vas da imate pravo na ostvarivanje prava da od voditelja obrade zatražite pristup, ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade koja se odnosi na vas i da se protivite takvoj obradi te ostvarite pravo na prenosivost podataka. (Članak 15. i drugi članci Uredbe (EU) 2016/679); navedena prava možete ostvariti slanjem poruke na adresu e-pošte privacy@caleffi.com.
Također vas podsjećamo da imate pravo podnijeti pritužbu talijanskom tijelu za zaštitu podataka „Garante“ (www.garanteprivacy.it).
Više informacija o voditelju obrade i načinima obrade nakon posjeta ovom web-mjestu dostupne su na stranici s Pravilima zaštite privatnosti na ovom web-mjestu.

Registracija za projekte tehničkog osposobljavanja na mreži zahtijeva prikupljanje osobnih podataka koji se unose u registracijski obrazac. Navedene osobne podatke obrađuje voditelj obrade Caleffi S.p.A, sa sjedištem na adresi Strada Regionale 229 br. 25, 28010 – Fontaneto d'Agogna (NO), točnije, interno osoblje voditelja obrade koje je zaduženo za tehničku organizaciju osposobljavanja na mreži i ne prenose se trećim stranama. Obrada se izvodi uz privolu zainteresirane strane koja se daje dobrovoljnim ispunjavanjem obrasca. Podaci se čuvaju sve dok je to potrebno u svrhu upravljanja, što uključuje i čuvanje dokumentacije koja se odnosi na provedene radnje. Svi prijedlozi za dodatne usluge šalju se odvojenim komunikacijama putem e-pošte na temelju privola koje daju zainteresirane strane. Osposobljavanje na mreži provodi se putem platforme „GotoWebinar“ društva LogMeIn Inc. koje djeluje kao samostalni voditelj obrade. Posjetite web-mjesto "https://www.logmeininc.com/it/legal" za više informacija o načinu na koji društvo LogMeIn obrađuje osobne podatke.

UVOD

U skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/679 (GDPR) vaši se osobni podaci obrađuju u skladu s načelima zakonitosti, poštenja, transparentnosti, ograničavanja svrhe i ograničenja pohrane, smanjenja količine podataka, točnosti, cjelovitosti i pouzdanosti, uz zaštitu povjerljivosti i prava ispitanika.

VODITELJ OBRADE

Voditelj obrade je društvo Caleffi S.p.A.

SVRHA, PRAVNA OSNOVA I KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA

Vaši se osobni podaci obrađuju radi unosa u arhivu kupaca i dobavljača te upravljanja predugovornim (ponude) i ugovornim (prodaja/kupnja proizvoda i usluga) pitanjima, kao i za interne operativne i upravljačke potrebe u vezi s računovodstvom, porezima, građanskim pravom i sličnim zahtjevima.

Vaše podatke obrađuje posebno imenovano osoblje, papirnim ili elektroničkim metodama.

Vaši podaci moraju biti dostavljeni kako bi se zadovoljile obveze koje proizlaze iz ugovornih odnosa.

Ako ne dostavite svoje podatke, možda nećemo moći izvršiti cijeli ili dio ugovora ili nastaviti s našim odnosom.

DIJELJENJE PODATAKA I PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Izvršitelji obrade kojima vaši (osobni, računovodstveni i porezni) podaci mogu biti otkriveni su: zaposlenici koji rade u administrativnim i trgovačkim odjelima našeg društva, vanjski subjekti koji mogu isporučivati porezne, računovodstvene ili informatičke usluge u ime našeg društva, kao i prijevoznici, kreditne ustanove za upravljanje plaćanjima i naplatama, drugi subjekti koji imaju pravo pristupa vašim podacima u skladu s posebnim zakonskim odredbama ili propisima te svi drugi subjekti predviđeni zakonom.

Vaši se podaci ne otkrivaju trećim stranama niti obrađuju izvan Europske unije.

ZADRŽAVANJE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljeni podaci propisno se pohranjuju u razdoblju od najviše 10 godina ili drugom promjenjivom razdoblju u skladu s kriterijima za usklađivanje legitimnih korporativnih interesa (u vezi s poreznim inspekcijama, bilo kakvom posebnom poslovnom korespondencijom ili specifičnim sporovima, uključujući sporove, neplaćanja, pravne aspekte, povremene kupnje, statističke, produktivne ili kvalitetne namjene).

PRAVA ISPITANIKA

U skladu s člankom 13. stavkom 2., točkama b), c) i d) Uredbe (EU) 2016/679, možete se obratiti voditelju obrade radi ostvarivanja bilo kojeg od sljedećih prava u vezi s obradom osobnih podataka:

 • pravo na pristup (članak 15.);
 • pravo na ispravak (članak 16.);
 • pravo na brisanje (članak 17.);
 • pravo na ograničenje (članak 18.);
 • pravo na prenosivost podataka (članak 20.);
 • pravo na prigovor (članak 21.);
 • pravo na pritužbu nadzornom tijelu (članak 77.);
 • pravo na povlačenje privole u slučajevima navedenima u članku 6. stavku 1. točki a) ili članku 9. stavku 2. točki a)

Za više informacija ili ostvarivanje prava dodijeljenih Uredbom GDPR obratite se timu društva Caleffi za zaštitu privatnosti putem sljedeće adrese e-pošte: privacy@caleffi.com

Uporaba ovog sandučića

Sve informacije koje se ovdje prenose odnose se samo na osobu ili društvo koje je navedeno u okviru adrese i smatraju se povjerljivim. Strogo je zabranjeno svima osim primatelju prenositi, objavljivati, prosljeđivati ili na neki drugi način upotrebljavati navedene informacije. Ako ste ovu poruku primili greškom, namijenjena je samo za slanje i primanje poruka koje se odnose na poslovna pitanja i svaka druga uporaba u osobne svrhe je zabranjena i neovlaštena. Stoga se svaka poslana i primljena poruka e-pošte obrađuje kao obična poslovna poruka u skladu s pravilima društva i mogu je pročitati i osobe koje nisu navedene u adresi poštanskog sandučića.

Obavijest o obradi podataka kupaca i dobavljača  

Naše društvo, kao izvršitelj obrade, obavješćuje vas da će ovlaštene osobe upotrebljavati vaše osobne podatke (kao što su ime, prezime, adresa e-pošte, broj telefona ili mobilnog telefona itd.) samo za obavljanje poslovnih djelatnosti njihove organizacije. Stoga će naše društvo upotrebljavati navedene podatke samo u te svrhe sve dok je to potrebno iz poslovnih razloga ili propisano važećim zakonima.