Politika zasebnosti

UVOD

V skladu s členom 13 Uredbe (EU) 2016/679 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) so v teh informacijah opisani postopki obdelave osebnih podatkov uporabnikov, ki brskajo po spletni strani www.caleffi.com
Te informacije se ne nanašajo na druga spletna mesta, strani ali spletne storitve, ki so dostopne prek hipertekstovnih povezav, ki so lahko objavljene na spletnih mestih, a so povezane z viri zunaj domene.
Obdelava osebnih podatkov bo temeljila na načelih zakonitosti, pravilnosti in preglednosti, omejitve namena in shranjevanja, minimiziranja podatkov, točnosti, celovitosti in odgovornosti, da se na ta način zaščiti zasebnost in pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

UPRAVLJAVEC PODATKOV

Upravljavec podatkov je podjetje Caleffi S.p.A s sedežem na naslovu Strada Regionale 229 n. 25, 28010-Fontaneto d'Agogna (NO).

NAMEN, PRAVNA PODLAGA IN KATEGORIJE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke, navedene na tej strani, obdeluje njen lastnik, da bi tako poenostavil stik s svojo strukturo na podlagi soglasja zainteresiranih strani, ki se pojavi po prostovoljni navigaciji na spletnem mestu, in v skladu z zakonitim interesom lastnika za upravljanje spletnega mesta na učinkovit in varen način.

Navigacijski podatki

Računalniški sistemi in postopki programske opreme, ki se uporabljajo za delovanje spletnega mesta, med normalnim delovanjem pridobijo nekatere osebne podatke, katerih prenos je impliciran z uporabo internetnih komunikacijskih protokolov. Te informacije se ne zbirajo z namenom povezovanja z identificiranimi osebami, vendar bi lahko že po svoji naravi s pomočjo obdelave in povezave s podatki tretjih strank omogočile identifikacijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Ta kategorija podatkov vključuje naslove IP ali imena domen računalnikov, ki jih uporabljajo uporabniki, ki se povezujejo na spletno mesto, URI naslove (enotne identifikatorje virov) zahtevanih virov, čas zahteve, metodo, ki se uporablja za pošiljanje zahteve strežniku, velikost datoteke, dobljene kot odgovor, številčno kodo, ki kaže status odziva s strežnika (uspešen, napaka itd.) in druge parametre, ki se nanašajo na operacijski sistem in računalniško okolje uporabnika.
Ti podatki se uporabljajo zgolj za pridobivanje anonimnih statističnih podatkov o uporabi spletnega mesta in za preverjanje, ali deluje pravilno, in se izbrišejo takoj po obdelavi. Podatki bi se lahko uporabili za ugotavljanje odgovornosti v primeru hipotetičnih dejanj kibernetskega kriminala, storjenih zoper spletno mesto: razen te možnosti se podatki o spletnih stikih trenutno ne ohranijo dlje, kot je potrebno za dosego zgoraj navedenih namenov.

Podatki, ki jih prostovoljno posreduje uporabnik

Neobvezno, izrecno in prostovoljno pošiljanje e-pošte na naslove, ki so navedeni na tej spletni strani, bo privedlo do naknadnega pridobivanja naslova pošiljatelja, kar je potrebno za odziv na zahteve, pa tudi vseh drugih osebnih podatkov, vsebovanih v sporočilu.
Na straneh spletnega mesta, nastavljenega za posebne storitve, se na zahtevo občasno prikažejo posebne informacije.
Poleg tega, kar je določeno za navigacijske podatke, lahko uporabnik posreduje osebne podatke, ki jih vsebujejo obrazci na spletnem mestu ali so navedeni drugače, za pošiljanje informacijskega gradiva ali drugih sporočil. V nekaterih modulih se lahko poudarijo informacije, katerih zagotavljanje je bistvenega pomena za zagotovitev zahtevane storitve, in informacije, katerih zbiranje ni obvezno.
Če bistvenih informacij ne boste zagotovili, vaše zahteve ne bo mogoče izvesti.

PIŠKOTKI
Za informacije o uporabi piškotkov na tej strani si oglejte politiko glede piškotkov.

PREJEMNIKI, IZMENJAVA PODATKOV IN PRENOS V TRETJE DRŽAVE
The processing operations are implemented with forms and methods such as to guarantee the logical, physical security and confidentiality of your personal data, by the internal staff of Caleffi S.p.A. (Data Controller), also through the use of IT tools and platforms placed available from any Data Processors.

PREJEMNIKI, IZMENJAVA PODATKOV IN PRENOS V TRETJE DRŽAVE
Operacije obdelave se izvajajo z obrazci in metodami, ki zagotavljajo logično in fizično varnost ter zaupnost vaših osebnih podatkov, s strani osebja podjetja Caleffi S.p.A. (upravljavec podatkov), tudi z uporabo informacijskih orodij in platform, ki so na voljo pri katerem koli obdelovalcu podatkov.

PRAVICE ZAINTERESIRANIH STRANK
V skladu s členom 13, odstavek 2, točke b), c) in d) Uredbe EU 2016/679 imajo osebe, na katere se nanašajo osebni podatki, kadar koli pravico pridobiti potrditev obstoja ali neobstoja takšnih podatkov ter se seznaniti z njihovo vsebino in izvorom, preveriti njihovo točnost ali zahtevati njihovo integracijo, posodobitev ali popravek (člen 15, člen 16).
Za informacije ali uveljavljanje pravic, ki jih zagotavlja uredba GDPR, se obrnite na ekipo za zasebnost podjetja Caleffi prek e-poštnega naslova: privacy@caleffi.com

PRAVICA DO PRITOŽBE
Zainteresirane stranke, ki menijo, da obdelava njihovih osebnih podatkov, ki se izvaja prek tega spletnega mesta, krši določbe Uredbe, imajo pravico vložiti pritožbo pri italijanskem organu Garante, kot zahteva člen 77 Uredbe, ali uporabiti ustrezne sodne funkcije (člen 79 Uredbe).

 

UVOD

V skladu s členom 13 Uredbe EU 2016/679 (GDPR) se naše podjetje nenehno zavezuje k obdelavi osebnih podatkov v skladu z načeli zakonitosti, poštenosti, preglednosti, omejitve namena in shranjevanja, čim manjšega zbiranja podatkov, točnosti, celovitosti in zaupnosti.

UPRAVLJAVEC PODATKOV

Upravljavec podatkov je podjetje Caleffi SpA s sedežem na naslovu Strada Regionale 229 n. 25, 28010-Fontaneto d'Agogna (NO).

NAMEN, PRAVNA PODLAGA IN KATEGORIJE OSEBNIH PODATKOV

Podatki se obdelujejo za namen pošiljanja informacij, sporočil in gradiv komercialne, tehnične ali promocijske narave v zvezi z našimi izdelki, aplikacijami in storitvami, vključno z novicami, poslanimi z avtomatiziranimi (e-pošta, besedilna sporočila itd.) ali drugimi instrumenti (papirna pošta).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za te namene je privolitev glede obdelave.

Upravljavec podatkov bo obdeloval osebne podatke, ki so lahko sestavljeni iz identifikacije, kot so ime in priimek, ime podjetja, poštni naslov, elektronski naslov, domača in/ali mobilna telefonska številka, identifikacijska številka ali poklicna ali poslovna kategorija, ki jo določi sam uporabnik.

IZMENJAVA PODATKOV IN PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Osebni podatki se lahko delijo za namene, navedene v 3 poglavju, z osebami, ki smo jih pooblastili za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z dejavnostmi, ki so povezane izključno s pošiljanjem komercialnih informacij, novičnikov itd.

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Naše podjetje bo nadaljevalo z obdelavo posredovanih osebnih podatkov, dokler ne boste umaknili svoje privolitve; pravico do umika privolitve lahko uveljavljate tako, da sledite navodilom ali pišete na spodaj navedeni naslov.

PRAVICE POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

V skladu s členom 13(2), točke b), c) in d) Uredbe EU EU 2016/679 se lahko obrnete na upravljavca podatkov, če želite uveljaviti naslednje pravice do obdelave osebnih podatkov:

 • pravica do dostopa (člen 15);
 • pravica do popravka (člen 16);
 • pravica do izbrisa (člen 17);
 • pravica do omejitve (člen 18);
 • pravica do prenosljivosti podatkov (člen 20);
 • pravica do ugovora (člen 21);
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (člen 77);
 • pravica do umika soglasja v primerih, predvidenih v členu 6(1), točka a), ali členu 9(2), točka a)

Za informacije ali uveljavljanje pravic, ki jih zagotavlja uredba GDPR, se obrnite na ekipo za zasebnost podjetja Caleffi prek e-poštnega naslova: privacy@caleffi.com

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Člen 13 Uredbe EU 2016/679

V skladu s členom 13 Uredbe EU 2016/679 vam posredujemo naslednje informacije o obdelavi vaših podatkov, ki se bo izvajala po tem, ko izpolnite ta obrazec in pošljete zahtevo.
pravljavec podatkov je podjetje Caleffi S.p.A s sedežem na naslovu Strada Regionale 229 n. 25, 28010-Fontaneto d'Agogna (NO), na katerega se lahko obrnete prek e-poštnega naslova: info@caleffi.com.
Podatki, ki ste jih vnesli v obrazec, se bodo po tem, ko podate soglasje za obdelavo osebnih podatkov, uporabljali za naslednje namene:

 • posredovanje informacij o naših izdelkih ali zagotavljanje odgovorov na vprašanja;
 • pošiljanje brošur;
 • pošiljanje tehničnih datotek;
 • pošiljanje novičnikov (neobvezno).

Navedene namene bomo začeli izvajati na podlagi vaše podane neobvezne izjave o soglasju na enega od načinov, ki so prikazani na strani za zbiranje podatkov.
Opozarjamo vas, da so zahtevani podatki obvezni, ker so potrebni za zagotavljanje zahtevanih storitev ali za odziv na podane zahteve; če soglasja ne prejmemo, zahtev torej ne bo mogoče obdelati.
Podatke, ki jih posredujete, je treba sporočiti upravljavcem podatkov, ki sodelujejo pri opravljanju zahtevanih storitev ali pri tehničnem upravljanju spletnega mesta (v primerih, ko je to potrebno), ter vsem drugim tretjim osebam, ki sodelujejo pri opravljanju istih dejavnosti kot obdelovalci podatkov.
Podatki se bodo hranili do izpolnitve zahtevanih storitev ali do takrat, ko boste zahtevali preklic obdelave, v primeru organizacijskih potreb ali regulativnih obveznosti pa se lahko hranijo v določenih arhivih samo, dokler je to nujno potrebno za omenjene namene.
Opozarjamo vas, da lahko uveljavite pravico, da od upravljavca podatkov zahtevate dostop do osebnih podatkov, jih popravite ali izbrišete, omejite obdelavo, ki vas zadeva, in nasprotujete takšni obdelavi, poleg tega pa imate tudi pravico do prenosljivosti podatkov (člen 15 in naslednji Uredbe EU 2016/679); te pravice lahko uveljavljate tako, da pišete na elektronski naslov: privacy@caleffi.com.
Soglasje lahko kadar koli prekličete tako, da se obrnete na upravljavca podatkov prek elektronskega naslova privacy@caleffi.com.
Opominjamo vas tudi, da se lahko za vložitev pritožbe obrnete na italijanski organ za zasebnost Garante (www.garanteprivacy.it).
Dodatne informacije o upravljavcu podatkov in načinih obdelave, ki sledijo brskanju po tej spletni strani, so na voljo na strani s Politika zasebnosti na tej spletni strani.

Registration for online technical training projects requires the acquisition of the personal data requested in the registration form. These personal data are processed by the Data Controller Caleffi SpA, based in Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO), and precisely by its internal staff exclusively for the technical organization of online training and are not communicated to third parties. The processing takes place following the consent of the interested party which manifests itself through the voluntary compilation of the form. The data are kept for the duration of the management needs, which also include the conservation of the documentation relating to the activities carried out. Any proposals for additional services will be formulated with separate communications by e-mail, on the basis of any consent expressed by the interested parties. The online training activity is carried out using the "GotoWebinar" platform of LogMeIn Inc., which acts as an independent data controller. Consult the link "https://www.logmeininc.com/it/legal" for information on the processing of personal data by LogMeIn.

UVOD

V skladu s členom 13 Uredbe EU 2016/679 (GDPR) bodo vaši osebni podatki obdelani na podlagi načel zakonitosti, poštenosti, preglednosti, omejitve namena in shranjevanja, čim manjšega zbiranja podatkov, točnosti, celovitosti in odgovornosti ter varovanja zaupnosti in pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

UPRAVLJAVEC

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Caleffi SpA.

NAMEN, PRAVNA PODLAGA IN KATEGORIJE OSEBNIH PODATKOV

Vaši osebni podatki se obdelujejo za vnos v arhiv strank in dobaviteljev za upravljanje predpogodbenih (ponudbe in kotacije) in pogodbenih (prodaja/nakup izdelkov in storitev) zadev, kot tudi za notranje operativne in vodstvene potrebe, za računovodske, davčne, civilnopravne namene in podobne zahteve.

Vaše podatke bo obdelalo posebej v ta namen imenovano osebje s pomočjo papirnih ali elektronskih metod.

Vaše podatke je treba zagotoviti za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij.

Če nam podatkov ne posredujete, morda ne bomo mogli delno ali v celoti izvršiti pogodbe ali nadaljevati z našim odnosom.

 

IZMENJAVA PODATKOV IN PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Obdelovalci podatkov, ki jim lahko razkrijete svoje (osebne, računovodske in davčne) podatke, so: zaposleni, ki delajo v upravnih in gospodarskih oddelkih našega podjetja, zunanji subjekti, ki lahko opravljajo davčne, računovodske ali informacijske storitve v imenu našega podjetja, kot tudi prevozniki, kreditni inštituti za upravljanje plačil in zbiranja, drugi subjekti, ki imajo pravico dostopa do vaših podatkov v skladu s posebnimi zakonskimi določbami ali predpisi, in vsi drugi subjekti, ki jim to omogoča zakon.

Vaših podatkov ne bomo razkrivali drugim tretjim osebam ali jih obdelovali zunaj EU.

 

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Zbrani podatki se ustrezno hranijo za obdobje največ 10 let ali za drugo spremenljivo obdobje v skladu z merili za uravnoteženje legitimnih interesov podjetja (ki so povezani z davčnimi pregledi, kakršno koli posebno poslovno korespondenco ali posebnimi spori, vključno s spori, neplačili, pravnimi vidiki, periodičnimi nakupi, statističnimi, produktivnimi ali kakovostnimi nameni).

 

PRAVICE POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

V skladu s členom 13(2), točke b), c) in d) Uredbe EU 2016/679, se lahko obrnete na upravljavca v zvezi s katero koli od naslednjih pravic, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov:

 • pravica do dostopa (člen 15);
 • pravica do popravka (člen 16);
 • pravica do izbrisa (člen 17);
 • pravica do omejitve (člen 18);
 • pravica do prenosljivosti podatkov (člen 20);
 • pravica do ugovora (člen 21);
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (člen 77);
 • pravica do umika soglasja v primerih, predvidenih v členu 6(1), točka a), ali členu 9(2), točka a)

Za informacije ali uveljavljanje pravic, ki jih zagotavlja uredba GDPR, se obrnite na ekipo za zasebnost podjetja Caleffi prek e-poštnega naslova: privacy@caleffi.com

Uporaba tega poštnega predala

Vse informacije, ki vam jih posredujemo na tem mestu, zadevajo le osebo ali podjetje, navedeno v naslovu, in štejejo za zaupne. Komur koli drugemu, ki ni prejemnik teh informacij, je strogo prepovedano prenašati, objavljati, posredovati ali kako drugače uporabljati navedene informacije. Če ste to sporočilo prejeli pomotoma, vedite, da je ta naslov namenjen le pošiljanju in sprejemanju sporočil v zvezi s poslovnimi zadevami, kakršna koli druga uporaba v osebne namene pa je prepovedana in nepooblaščena. Zato bo vsako poslano in prejeto e-poštno sporočilo obravnavano kot navadno poslovno sporočilo in v skladu z lastnimi pravili podjetja, kar pomeni, da ga lahko berejo tudi osebe, ki niso uporabniki, navedeni v naslovu poštnega predala.

Informativno obvestilo za obdelavo podatkov strank in dobaviteljev 

Naše podjetje, ki je obdelovalec podatkov, vas obvešča, da bodo vaše osebne podatke (kot so ime, priimek, e-poštni naslov, telefonska številka ali številka pametnega telefona itd.) uporabljali pooblaščeni ljudje iz njegove organizacije izključno za opravljanje poslovnih dejavnosti. Zato bo naše podjetje te podatke uporabljalo le v te namene, dokler bo to potrebno iz poslovnih razlogov ali do takrat, ko bo to določeno z veljavno zakonodajo.