solution comfort sostenibile hvac mobile
solution comfort sostenibile hvac desktop

Podpostaje za sisteme ogrevanja ali hlajenja

Energetska učinkovitost in varovanje okolja

 

Nove rešitve ogrevalnih in hladilnih sistemov na novo določajo način življenja in interakcije v naših domovih. Inovacije na področju HVAC so namenjene povečanju energetske učinkovitosti in zagotavljanju domačega udobja ter so koristno orodje za spodbujanje trajnostnega življenjskega sloga, ki spoštuje okolje.

Naša ponudba izdelkov za ogrevalne in hladilne sisteme združuje udobje, energetsko učinkovitost in trajnost, hkrati pa spodbuja večjo ozaveščenost o porabi, kar pomeni odgovornejše ravnanje in znatno zmanjšanje stroškov energije za uporabnika.
 

hvac piccoli edifici
Rešitve za optimizacijo porabe energije v majhnih stavbah

Podpostaja za neposredno ogrevanje - SATK22

hvac grandi edifici
Rešitve za optimizacijo porabe energije v velikih stavbah

Podpostaja za indirektno ogrevanje - SATK32

le soluzioni caleffi
Caleffi rešitve

Naša obsežna ponudba podpostaj

Rešitve za optimizacijo porabe energije v majhnih stavbah

SATK22303 Caleffi
Elektronska stenska toplotna podpostaja za visoko-srednje-nizkotemperaturne ogrevalne sisteme, s črpalko SATK22

Za manjše stavbe, ki zahtevajo prilagodljivo in učinkovito upravljanje ogrevanja, je elektronska stenska toplotna podpostaja za visoke-srednje-nizkotemperaturne ogrevalne sisteme, s črpalko SATK22 idealna rešitev.

SATK22 je "neposreden", to pomeni da nima ločenega prenosnika toplote za ogrevanje stanovanj. Zato je še posebej primeren za nizkotemperaturne sisteme (talno ogrevanje), ali za srednje- in visokotemperaturne sisteme, kot so sistemi z ventilatorskimi konvektorji in radiatorji. Njegova prilagodljivost pomeni, da se lahko prilagodi različnim zahtevam po ogrevanju, pri čemer vedno zagotavlja optimalno udobje in visoko raven energetske učinkovitosti.

  • Vsestranska uporaba: z lahkoto upravlja različne konfiguracije sistema.
  • Energetska učinkovitost: optimizira porabo in zmanjšuje ogljični odtis.
  • Enostavno vzdrževanje: zmanjšuje čas in stroške servisiranja.

Rešitve za optimizacijo porabe energije v velikih stavbah

Caleffi STK32
Elektronska stenska toplotna podpostaja, s hidravlično ločitvijo - SATK32

Za večnadstropne stavbe, v katerih ima statični tlak odločilno vlogo, je najboljša izbira enota SATK32 s posrednim prenosnikom toplote.

SATK32 vključuje prenosnik toplote, ki ločuje primarni krog od sekundarnega (stanovanja). S podpostajo upravljamo nizko-, srednje- in visokotemperaturne ogrevalne sisteme, kar zagotavlja vsestranskost in optimalno raven učinkovitosti.

  • Najvišja stopnja zaščite: pri visokih stavbah ščiti pred puščanji zaradi visokih tlačnih padcev.
  • Trajnostni pristop: podpostaja je zasnovana za priklop na generatorje, ki uporabljajo obnovljive vire energije
  • Prilagodljivost delovanja: ponuja učinkovite rešitve za vse zahteve glede ogrevanja

Prednosti, ki so skupne rešitvam podpostaj

S podpostajami SATK22 in SATK32 lahko izboljšate učinkovitost in udobje hidravličnih sistemov v stavbah.
Sistemi s spremenljivim pretokom ki se uporabljajo za ogrevanje/hlajenje ter pripravo tople sanitarne vode zmanjšujejo porabo energije in posledično vpliv na okolje.
Podpostaje spodbujajo uporabo obnovljivih virov energije ter zmanjšujejo stroške in toplotne izgube, hkrati pa poenostavljajo cevno omrežje in zagotavljajo hitro oskrbo s toplo vodo v skladu z veljavnimi predpisi, pri čemer ne zahtevajo zapletenih recirkulacijskih omrežij.

  • Zaščita pred nevarnostjo legionele: lokalna priprava tople sanitarne vode preprečuje širjenje te bakterije, saj se topla voda pripravlja le, ko se uporablja.
  • Sanitarna topla voda ima prednost pred ogrevanjem: to povečuje učinkovitost in udobje do porabnika.
  • Enostavnost: minimalno tveganje za nastanek vodnega kamna in enostaven dostop do sestavnih delov za vzdrževanje.
  • Vsestranski daljinski upravljalnik: krmilnik podpostaje ima dvojno funkcijo: uporabniški vmesnik in sobni termostat.

Caleffi rešitve s podpostajami