solution comfort sostenibile hvac mobile
solution comfort sostenibile hvac desktop

Udržateľný komfort pre systémy HVAC

Energetická účinnosť a ochrana životného prostredia

 

Nové riešenia vykurovacích a chladiacich systémov nanovo definujú spôsob, akým žijeme a komunikujeme v našich domovoch. Inovácia HVAC, ktorá je určená na maximalizáciu energetickej účinnosti a zabezpečenie domáceho pohodlia, je užitočným nástrojom na podporu udržateľného životného štýlu, ktorý rešpektuje životné prostredie.

Náš rad produktov pre vykurovacie a chladiace systémy spája komfort, energetickú účinnosť a udržateľnosť a zároveň podporuje väčšie povedomie o spotrebe, čo sa premieta do zodpovednejšieho správania a výrazného zníženia nákladov na energiu pre užívateľov.

hvac piccoli edifici
Riešenia na optimalizáciu spotreby energie v malých budovách

Jednotka priameho tepelného rozhrania SATK22

hvac grandi edifici
Riešenia na optimalizáciu spotreby energie vo veľkých budovách

Jednotka nepriameho tepelného rozhrania SATK32

le soluzioni caleffi
Caleffi Riešenia

Náš komplexný sortiment produktov pre systémy HVAC

Riešenia na optimalizáciu spotreby energie v malých budovách

SATK22303 Caleffi
Jednotka priameho tepelného rozhrania SATK22

Pre menšie budovy, ktoré vyžadujú flexibilné a efektívne riadenie vykurovania, je jednotka priameho tepelného rozhrania SATK22 ideálnym riešením.

SATK22 je „priamy“, t.j. nevyžaduje oddeľovací výmenník tepla. Vďaka tomu je obzvlášť vhodný pre nízkoteplotné systémy, ako sú systémy využívajúce sálavé panely, alebo pre systémy so strednou a vysokou teplotou, ako sú systémy využívajúce fan-coily a radiátory. Jeho flexibilita znamená, že sa dokáže prispôsobiť rôznym požiadavkám na vykurovanie a zároveň vždy zaručuje optimálny komfort a vysokú úroveň energetickej účinnosti.

  • Všestranná aplikácia: ľahko spravuje rôzne konfigurácie systému
  • Energetická účinnosť: optimalizuje spotrebu a znižuje uhlíkovú stopu
  • Jednoduchá údržba: znižuje servisný čas a náklady

Riešenia na optimalizáciu spotreby energie vo veľkých budovách

Caleffi STK32
Jednotka nepriameho tepelného rozhrania SATK32

Pre viacposchodové budovy, kde zohráva kritickú úlohu statický tlak, je najlepšou voľbou nepriame tepelné rozhranie SATK32.

SATK32 obsahuje výmenník tepla na oddelenie primárnych okruhov a okruhov bytov a dokáže riadiť nízko, stredne a vysokoteplotné vykurovacie systémy, pričom ponúka všestrannosť a optimálnu úroveň výkonu.

  • Vysoká úroveň ochrany: chráni obvody v budovách s vysokými požiadavkami na tlak
  • Trvalo udržateľný prístup: navrhnutý pre integráciu s obnoviteľnými zdrojmi energie
  • Prevádzková flexibilita: ponúka efektívne riešenia pre všetky požiadavky na vykurovanie

Spoločné výhody riešení SATK

Jednotky tepelného rozhrania SATK22 a SATK32 pomáhajú zlepšiť efektivitu a komfort, ktoré ponúkajú hydraulické systémy vo vnútri budov.
Je to preto, že systémy s premenlivým prietokom znižujú spotrebu energie a environmentálny dopad systémov používaných na vykurovanie/chladenie a na výrobu teplej úžitkovej vody (TÚV).
Zlepšujú tepelnú účinnosť, podporujú využívanie obnoviteľných energií a znižujú náklady a tepelné straty, pričom zjednodušujú potrubnú sieť a zabezpečujú rýchlu dodávku teplej vody v súlade s platnými predpismi bez toho, aby vyžadovali zložité recirkulačné siete.

  • Ochrana pred rizikom legionely: miestna výroba teplej úžitkovej vody (TÚV) zabraňuje množeniu týchto baktérií, pretože horúca voda sa vyrába len tak, ako sa používa
  • Teplá voda má prednosť pred vykurovaním: tým sa maximalizuje výkon a komfort
  • Jednoduchá a príležitostná údržba: minimálne riziko tvorby vodného kameňa a ľahký prístup ku komponentom na účely údržby
  • Všestranné diaľkové ovládanie: ovládacie zariadenie HIU vykonáva dvojitú funkciu používateľského rozhrania a izbového chronotermostatu

Caleffi riešenia pre trvalo udržateľný komfort pre HVAC systémy