PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Odvzdušňovacie ventily pre radiátory

Odvzdušňovacie ventily pre radiátory sú navrhnuté na manuálne alebo automatické vypúšťanie všetkého vzduchu vytvoreného vo vnútri radiátorov počas fázy zapĺňania systému aj počas bežnej prevádzky.