PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Duálne rozdeľovače

Dvojité rozdeľovače sa zvyčajne používajú na rozvod tepelného média vo vykurovacích a chladiacich systémoch.