PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Úprava teplej vody pre domácnosť

Polyfosfátové vypúšťacie zariadenie obmedzuje tvorbu vodného kameňa v domácom vodovodnom systéme a v zariadeniach, ktoré sú k nemu pripojené. Pomáha priebežne udržiavať pôvodnú úroveň výkonu tepelnej výmeny generátora a výmenníka tepla v okruhu na prípravu TÚV.