Caleffi hero Company mobile
Company Caleffi

Spoločnosť

Sú takí, ktorí idú s prúdom. My sme prúd.

VNÚTORNÁ NAVIGÁCIA
L'art de la création vidéo
Spoločnosť
Firemné - O nás

See our presentations, consult the trend of turnover and investments, know the number of employees, countries served and production plants.

Prezrite si naše prezentácie, informujte sa o trende obratu a investíciách, oboznámte sa s počtom zamestnancov, spolupracujúcimi krajinami a výrobnými závodmi.

Le groupe Caleffi
SPOLOČNOSŤ

Skupina

Caleffi je skupina, ktorá zahŕňa niekoľko značiek na medzinárodnej úrovni.

Mission Caleffi
SPOLOČNOSŤ
Poslanie

Byť lídrom v 90 krajinách v oblasti globalizácie znamená implementovať homogénne procesy internacionalizácie so zameraním na inovácie a rešpektovanie základného kameňa našej filozofie.

Certifications Caleffi
Spoločnosť
Certifikácie

Caleffi sa neustále snaží sledovať pokrytie najdôležitejších štandardov navrhovaných normami ISO. Má tiež prísnu politiku kvality, životného prostredia, zdravia a bezpečnosti.

Portfolio Caleffi
Spoločnosť
Portfólio

Reálne inštalácie našich výrobkov v potrubných rozvodoch, kúrení, meraní tepla a obnoviteľných zdrojoch. 

history caleffi
Spoločnosť
História

Celá história Caleffi v podrobnom exkurze: od roku 1961, k silnému rozvoju v 80. rokoch až po medzinárodnú komerčnú expanziu v 90. rokoch. Prežite znova míľniky ako vytvorenie Výskumného centra CUBOROSSO alebo MAV.