Caleffi hero Company mobile
Company Caleffi

Компанија

Некои луѓе одат со протокот. Ние сме протокот.

ВНАТРЕШНА НАВИГАЦИЈА
L'art de la création vidéo
Компанија
Корпоративно - За нас

Погледнете ги нашите презентации, трендови во прометот и инвестициите, дознајте го бројот на вработени, производствените погони и земјите во кои сме присутни.

Le groupe Caleffi
КОМПАНИЈА

Групација

Caleffi е групација која вклучува неколку меѓународни брендови.

Mission Caleffi
КОМПАНИЈА
Мисија

Да се биде лидер во 90 земји, во ерата на глобализацијата, значи спроведување хомогени процеси на интернационализација, фокусирање на иновации и почитување на основите на нашата филозофија.

Certifications Caleffi
КОМПАНИЈА
Сертификати

Caleffi постојано се стреми да продолжи со покривање на најважните стандарди предложени од ISO стандардите. Исто така, има строга политика за квалитет, грижа за животната средина, здравјето и безбедноста.

Portfolio Caleffi
КОМПАНИЈА
Портфолио

Реални инсталации на нашите производи во кутии за водовод, греење, мерење на топлина и обновливи извори.

history caleffi
КОМПАНИЈА
Историја

Целата историја на Caleffi детално: од почетоците во 1961, силниот развој во 80-тите, до меѓународното комерцијално проширување во 90-тите. Погледнете ги пресвртниците како што е создавањето на Центарот за истражување CUBOROSSO или MAV.