ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Автоматски отвори за воздух и деаератори за соларни термални системи

Вентилите за ослободување на воздух и деаераторите обезбедуваат системите да работат со вода што не содржи воздух. Затоа, тие се способни да апсорбираат - а потоа да ги елиминираат - меурчиња и микро-меурчињата воздух сместени во критичните зони на системот.