ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Вентили за исклучување и балансирање за соларни термални системи

Создадени да издржат температурни услови и висок процент на гликол, овие вентили се користат за балансирање и управување со медиумот во соларните термални системи.