ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Сепаратори за нечистотија за системи за котли или ладилници, со техничка просторија

Сепараторот на нечистотија ги одвојува нечистотиите - кои се состојат главно од честички од песок и нечистотија - кои циркулираат во затворените кола на средните големи системи за греење и климатизација. Верзиите опремени со магнет се дизајнирани за одвојување на нечистотии од железото.