ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Отвори за воздух за радијатори

Вентилите за ослободување на воздухот за радијаторите се дизајнирани рачно или автоматски да го исфрлаат воздухот што се создава внатре во радијаторите, и за време на фазата на полнење на системот и за време на нормална работа.