ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Рачни радијаторски вентили

Рачните вентили обично се користат за исклучување и прилагодување на термостатскиот медиум кај радијаторите во системите за греење и ладење.