ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Регулирачки единици за панелни системи со зрачење

Регулативните единици ја вршат функцијата на снабдување на циклусите на системот за греење или ладење. Тие се опремени со вентил за мешање (термостатски или моторизиран) и ја контролираат температурата на медиумот испратена до системот.