ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Конвертибилни радијаторски вентили

Конвертибилните вентили на радијаторот вообичаено се користат за да го исклучат протокот на медиумот низ терминалите на системите за греење и ладење. Овие посебни вентили може да се претворат од рачни во термостатски едноставно со замена на контролното копче со термостатска контролна табла.

Контролна глава за проектантски вентили на системот за греење