ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Соленоидни вентили за гас

Електромагнетните вентили за гас се способни да го отвораат и исклучуваат каналот кога се напојуваат со електрична енергија.