the caleffi green mobile
The Caleffi Green
Нашата Зелена (P)еволуција

The Caleffi Green

Нашиот каталог

Caleffi BIM
BIM.CALEFFI.COM
Модели, новости и нашето знаење и искуство

Добредојдовте во новата ера на БИМ.

Овде е вклучено нашето знаење и искуство за BIM со сертифицираните објекти на Caleffi кои се оригинално дизајнирани и ги содржат информациите потребни за производство на пресметки и спецификации.

Последни вести

Врти
Caleffi_Biomasa_hero 03_blur
Компоненти за системи на биомаса

ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСНИ УРЕДИ ЗА КОТЛИ

Серијата производи CALEFFI BIOMASS се наменети за употреба во системи за централно греење кои користат котли на цврсто гориво, што работат на висока температура со грејно средство, вода или гликолати