Antifreeze valves 108 series

Антифриз вентили за системи со топлинска пумпа

Датум

До 2050 година, Европската унија има за цел да создаде општествен систем којшто нема да има никакво влијание врз животната средина. Се преземаат многу чекори за оваа транзиција да биде успешна. Во прилог на тоа, ние многу се трудиме да ги направиме зградите поодржливи: многу сопственици ги проценуваат и заменуваат традиционалните котли со топлински пумпи, исто така и благодарение на бонусите.

Целосната проценка на поединечни ситуации ни помага подобро да дефинираме како да ги развиваме грејните инсталации и како да се обезбеди нивна заштита и на тој начин да се продолжи нивниот век на употреба.

Во моментов, моноблокот на топлинската пумпа е многу популарен на италијанскиот пазар. Тоа се оние пумпи со надворешна единица која е директно поврзана со системот преку хидраулични цевки за напојување и враќање. Токму кај овие инсталации постои ризик од замрзнување. За да се избегне ова, многу монтери се одлучуваат за кабел за греење, но ова решение не е оптимално, особено не во случаи кога има прекини на струја.

Безбедносниот вентил против замрзнување, дизајниран од Caleffi, исто така работи одлично во случај на прекин на електричната енергија, бидејќи е елемент од механички тип.


Антифризниот вентил е механички систем за заштита кој овозможува водата да истече, останувајќи во колото. Кога температурата на водата во колото паѓа под 3 °C, затворачот на вентилот за антифриз се отвора така што водата истекува (единицата за полнење мора да биде активна). Затворачот се затвора кога температурата на течноста ќе се врати на 4 °C.

Уредот треба да се монтира само во вертикална положба во долниот дел од цевката, избегнувајќи ги приклучоците на сифонот и задржувајќи растојание од најмалку 15 cm од земјата за да се спречи формирање на каква било ледена колона во долниот дел што може да го спречи истекувањето на вода од вентилот.

Ако се користат антифриз вентили, минималната поставена вредност во режимот на ладење мора да биде најмалку 2 °C повисока од номиналната температура на одводот од вентилот. Во спротивно, вентилот за антифриз може да почне да се испушта кога топлинската пумпа работи во режим на ладење.

На пазарот се појавија вентили против замрзнување со вграден воздушен сензор за контрола на уредот во текот на летната сезона. Кога надворешната температура е над 5 °C, работата на вентилот за антифриз е оневозможена поради присуството на сензор за температура на воздухот. Затоа, зафатите со вентилите се избегнуваат за време на работата на ладењето во текот на летната сезона.


Антифризниот вентил