ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Радијаторски вентили за едноцевни и двоцевни системи

Овој тип на вентил се користи во радијаторски системи со една или две цевки. Тие можат да се инсталираат само во долниот приклучок на радијаторот, кој се користи како медиум за влез и излез.