ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Безбедносни вентили за домашни водоводни системи

Сигурносниот вентил за ослободување на температурата и притисокот ги контролира и ги ограничува температурата и притисокот на топлата вода содржани во единицата за складирање топла вода за домаќинство и спречува таа да може да достигне температури над 100 °C со формирање на водена пареа.