ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Геотермален колектор

Колекторите од серијата CALEFFI GEO® се користат за контрола и дистрибуција на медиумот во геотермални системи со затворен циклус.