ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Колектори за централен систем за греење

Колекторите за системи за централно греење се користат во системите за греење и ладење за да овозможат различни прилагодувања на топлината на различните простории кога има само еден генератор на топлина или единица за ладење.