ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Сепаратори за нечистотија за системи со топлинска пумпа

Сепараторот за нечистотија за топлинските пумпи ги одвојува нечистотиите (на пр. песок и нечистотија) што циркулираат во затворените циклуси на пософистицираните и деликатни системи. Верзиите опремени со магнет се дизајнирани за одвојување на нечистотии од железото.