SHFLETO KATEGORITË E

Ndarësit e papastërtive për sistemet e pompës së nxehtësisë

Separatori për pompat e ngrohjes ndan papastërtitë (p.sh. rërën dhe pisllëkun) që qarkullon brenda qarqeve të mbyllura të sistemeve më të sofistikuara dhe delikate. Versionet e pajisura me një magnet janë projektuar për ndarjen e papastërtive prej hekuri.