SHFLETO KATEGORITË E

Stacione të pompave për sistemet termike diellore

Njësitë e qarkullimit përdoren në qarkun kryesor të sistemeve solare termike për të kontrolluar temperaturën në depozitat e ujit të nxehtë.