SHFLETO KATEGORITË E

Njësitë e karikimit

Njësia automatike e mbushjes është një pajisje që përbëhet nga një valvul reduktimi presioni me fole kompensimi, filtër hyrës, rubinet mbyllës dhe valvul kontrolli. Disa modele vijnë të pajisura me mekanizëm parandalues të kthimit të fluksit. Ai është instaluar në tubin e hyrjes së ujit në sistemet ngrohëse me qark të mbyllur, dhe funksioni i tij kryesor është që ta mbajë presionin e sistemit stabël në një vlerë të konfiguruar duke e mbushur automatikisht me ujë, sipas nevojës.