SHFLETO KATEGORITË E

Mbajtëse për instrumentet

Mbajtësi i instrumentit dhe aksesorët është një njësi kompakte që përmban disa pajisje të domosdoshme për kontrollin dhe sigurinë e sistemeve qendrore të ngrohjes.