SHFLETO KATEGORITË E

Manifoldë për sistemin e ngrohjes qendrore

Kolektorët e shpërndarjes për sistemet qendrore të ngrohjes përdoren në sistemet e ngrohjes dhe të ftohjes për të mundësuar rregullime të ndryshme të dhomave të ndryshme ku ka vetëm një gjenerator nxehtësie apo njësi ftohëse.